Tìm hiểu Cây mận đào Prunus

53 mandao Tìm hiểu Cây mận đào Prunus

Có khoảng 200 loài cây hoặc cây bụi với vô số cây được cấy trồng tạo thành chủng loài này, phần lớn mang đặc trưng của các vùng ôn đối ở Bắc bán cầu. Một số loài cây (đào, anh đào, mận, mận gai, hạnh, mơ, v.v..) được trồng rồng rãi để lấy trái. Cũng có nhiều loài cây dùng trang trí, đáng chú ý đặc biệt ở cùng Viễn Đông, với hoa trắng, hồng hoặc đỏ, đôi khi có mùi thơm. Lá phần lớn thuộc loại đơn, thuộc loại thay lá, thường có mép răng cưa và có hoa 5 cánh trong các chùm đong đưa hay thẳng đứng, ngoại trừ những loại có hoa kép có nhiều cánh lớn hơn. Trái thường ăn được, có dạng quả hạch, một hạt. [b] Bonsai [/b]Được biết đến nhiều nhất và có mặt ở khắp nơi, có những mẫu cây đẹp thuộc loài P. Mume (cây mận hoa) trong các bộ sưu tập của Nhật Bản. [b](Họ cây hoa hồng)[/b]Có khoảng 200 loài cây hoặc cây bụi với vô số cây được cấy trồng tạo thành chủng loài này, phần lớn mang đặc trưng của các vùng ôn đối ở Bắc bán cầu. Một số loài cây (đào, anh đào, mận, mận gai, hạnh, mơ, v.v..) được trồng rồng rãi để lấy trái. Cũng có nhiều loài cây dùng trang trí, đáng chú ý đặc biệt ở cùng Viễn Đông, với hoa trắng, hồng hoặc đỏ, đôi khi có mùi thơm. Lá phần lớn thuộc loại đơn, thuộc loại thay lá, thường có mép răng cưa và có hoa 5 cánh trong các chùm đong đưa hay thẳng đứng, ngoại trừ những loại có hoa kép có nhiều cánh lớn hơn. Trái thường ăn được, có dạng quả hạch, một hạt. [b]Cây mận đào Bonsai [/b]Được biết đến nhiều nhất và có mặt ở khắp nơi, có những mẫu cây đẹp thuộc loài P. Mume (cây mận hoa) trong các bộ sưu tập của Nhật Bản.

Cùng Nội Dung

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>