trồng cây thủy sinh

Chia sẽ cách chơi cây thủy sinh cảnh

1/ Ánh sáng: + Tránh ánh nắng trực tiếp. + Đặt cây nơi có 40% – 50% ánh sáng tự nhiên khuyếch tán. + Tránh nơi có trên 50% ánh sáng tự nhiên ly cây sẽ bị mọc rêu làm hỏng bộ rễ cây. + Đặt cây nơi dưới 30% ánh sáng rễ nhanh hỏng, more »