trong cay canh

Cây cảnh: Cọ Kiểng – CC02

Loại cây :    Cây Cọ Giá Bán: Liên Hệ

Cây cảnh: Cọ Bạc – CC01

Loại cây :    Cây Cọ Giá Bán: Liên Hệ

Cây cảnh: Sen Ba Màu – SC03

Loại cây :    Sen Giá Bán: Liên Hệ

Cây cảnh: Sen Bông Hồng – SC02

Loại cây :    Sen Xuất xứ :    Đà Lạt Giá Bán: Liên Hệ

Cây cảnh: Sen Ngọc Bích – SC01

Loại cây :    Sen Xuất xứ :    Đà Lạt Giá Bán: Liên Hệ

Cây cảnh: Dạ Yến Thảo – DYT03

Loại cây: Dạ Yến Thảo Giá Bán: Liên Hệ

Cây cảnh: Dạ Yến Thảo – DYT02

Loại cây: Dạ Yến Thảo Giá Bán: Liên Hệ

Cây cảnh: Dạ Yến Thảo – DYT01

Loại cây :    Dạ Yến thảo Giá Bán: Liên Hệ

Cây cảnh: Lan Bạch Chỉ – LBC02

Loại cây :    Lan Bạch Chỉ Giá Bán: Liên Hệ

Cây cảnh: Lan Bạch Chỉ – LBC01

Loại cây :    Lan Bạch Chỉ Giá Bán: Liên Hệ

Cây Cảnh: Lộc Vừng – LV03

Loại cây :    Lộc vừng Cách tạo thế :    nhiều tán Giá Bán: Liên Hệ

Cây Cảnh: Lộc Vừng – LV02

Loại cây :    Lộc vừng Giá Bán: Liên Hệ