cây lộc vừng

Cây Cảnh: Lộc Vừng – LV03

Loại cây :    Lộc vừng Cách tạo thế :    nhiều tán Giá Bán: Liên Hệ

Cây Cảnh: Lộc Vừng – LV02

Loại cây :    Lộc vừng Giá Bán: Liên Hệ