cây cảnh đẹp

Cây cảnh: Lưỡi Hổ – LH01

Loại cây     :Cây Lưỡi Hổ Giá Bán: Liên Hệ

Cây cảnh: Ngũ Gia Bì – NGB02

Tên phổ thông: Chân Chim (Ngũ Gia Bì) Tên khoa học: Schefflera elliptica (Harms.) Bl. Họ: Araliaceae (Ngũ gia bì) Tốc độ sinh trưởng nhanh Cây ưa sáng hoặc chịu bóng, nhu cầu nước trung bình, cây dễ trồng bằng giâm cành, lá xanh quanh năm, là cây nội thất đẹp vì có khả năng more »

Cây cảnh: Ngũ Gia Bì – NGB01

Tên phổ thông: Chân Chim (Ngũ Gia Bì) Tên khoa học: Schefflera elliptica (Harms.) Bl. Họ: Araliaceae (Ngũ gia bì) Tốc độ sinh trưởng nhanh Cây ưa sáng hoặc chịu bóng, nhu cầu nước trung bình, cây dễ trồng bằng giâm cành, lá xanh quanh năm, là cây nội thất đẹp vì có khả năng more »

Cây cảnh: Thiết Mộc Lan – TML02

Loại cây :    Thiết mộc lan Giá Bán: Liên Hệ

Cây cảnh: Thiết Mộc Lan – TML01

Loại cây :    Thiết mộc lan Giá Bán: Liên Hệ

Cây cảnh: Tía Tô – TT03

Loại cây     :Tía Tô Giá Bán: Liên Hệ

Cây cảnh: Tía Tô – TT02

Loại cây     :Tía Tô Giá Bán: Liên Hệ

Cây cảnh: Tía Tô – TT01

Loại cây     :Tía Tô Giá Bán: Liên Hệ

Cây cảnh: Cau Lùn – CL02

Loại cây :    Cau lùn Giá Bán : Liên Hệ

Cây cảnh: Cau Lùn – CL01

Loại cây :    Cau lùn Giá Bán : Liên Hệ

Cây cảnh Bằng lăng tím

Loại cây :    Bằng lăng Giá Bán : Liên Hệ