Tre – Trúc

Cây cảnh: Tre lùn – TTC03

Đặc điểm hình thái: , , Thân, Tán, Lá: Cây có thân rễ sống dai, mọc dưới đất, sinh ra nhiều chồi hình trụ gọi là măng, màu trắng trên ngọn màu lục mang nhiều lá vảy hình tam giác, mặt dưới chồi có nhiều rễ nhỏ, dài. Mầm mọc cao thành các cành nhỏ, more »

Cây cảnh: Trúc kiểng – TTC02

Loại cây :    Trúc Giá Bán: Liên Hệ

Cây cảnh: Tre lùn – TTC01

Loại cây :    Tre Giá Bán: Liên Hệ