Tía Tô

Cây cảnh: Tía Tô – TT03

Loại cây     :Tía Tô Giá Bán: Liên Hệ

Cây cảnh: Tía Tô – TT02

Loại cây     :Tía Tô Giá Bán: Liên Hệ

Cây cảnh: Tía Tô – TT01

Loại cây     :Tía Tô Giá Bán: Liên Hệ