Cây Ngũ Gia Bì

Cây cảnh: Ngũ Gia Bì – NGB02

Tên phổ thông: Chân Chim (Ngũ Gia Bì) Tên khoa học: Schefflera elliptica (Harms.) Bl. Họ: Araliaceae (Ngũ gia bì) Tốc độ sinh trưởng nhanh Cây ưa sáng hoặc chịu bóng, nhu cầu nước trung bình, cây dễ trồng bằng giâm cành, lá xanh quanh năm, là cây nội thất đẹp vì có khả năng more »

Cây cảnh: Ngũ Gia Bì – NGB01

Tên phổ thông: Chân Chim (Ngũ Gia Bì) Tên khoa học: Schefflera elliptica (Harms.) Bl. Họ: Araliaceae (Ngũ gia bì) Tốc độ sinh trưởng nhanh Cây ưa sáng hoặc chịu bóng, nhu cầu nước trung bình, cây dễ trồng bằng giâm cành, lá xanh quanh năm, là cây nội thất đẹp vì có khả năng more »