Cây Lưỡi Hổ

Cây cảnh: Lưỡi Hổ – LH02

Loại cây     :Cây Lưỡi Hổ Giá Bán: Liên Hệ

Cây cảnh: Lưỡi Hổ – LH01

Loại cây     :Cây Lưỡi Hổ Giá Bán: Liên Hệ