Cây Chuối Hoa

Cây cảnh: Chuối Hoa Pháo – CH03

Loại cây :    Cây Chuối Hoa Giá Bán: Liên Hệ

Cây cảnh: Chuối Hoa – CH02

Loại cây :    Cây Chuối Hoa Giá Bán: Liên Hệ

Cây cảnh: Chuối Hoa Rẻ Quạt – CH01

Loại cây :    Cây Chuối Hoa Giá Bán: Liên Hệ