Bạch Mã Hoàng Tử

Cây cảnh: Bạch mã hoàng tử – BMHT03

Thông thường khi trang trí nội thất, những loại cây có lá to, tán rộng có thể đặt tại góc phòng làm việc, cạnh bàn hoặc hành lang. Bạn có thể lựa chọn các loại cây như Trúc Hawai, Trúc Mây, Vạn Niên Thanh, Đại Phú Quý…  Một số sáng tạo khéo léo khi sắp more »

Cây cảnh: Bạch mã hoàng tử – BMHT02

Thông thường khi trang trí nội thất, những loại cây có lá to, tán rộng có thể đặt tại góc phòng làm việc, cạnh bàn hoặc hành lang. Bạn có thể lựa chọn các loại cây như Trúc Hawai, Trúc Mây, Vạn Niên Thanh, Đại Phú Quý…  Một số sáng tạo khéo léo khi sắp more »

Cây cảnh: Bạch mã hoàng tử – BMHT01

Thông thường khi trang trí nội thất, những loại cây có lá to, tán rộng có thể đặt tại góc phòng làm việc, cạnh bàn hoặc hành lang. Bạn có thể lựa chọn các loại cây như Trúc Hawai, Trúc Mây, Vạn Niên Thanh, Đại Phú Quý…  Một số sáng tạo khéo léo khi sắp more »